Аналіз виторгу від експертних операцій та торговельних угод .

Аналізуючи експортні операції, насамперед звертають увагу на:

а) виконання експортних контрактів за вартістю, за фізичними обсягами експортованої продукції, за термінами поставок; б) розрахунок впливу факторів, що позначаються на вартісних та кількісних показниках виконання експортних контрактів; в) причини невиконання експортних контрактів за будь-якими параметрами.

Інформація для аналізу міститься в таких документах:

а) формах фінансової звітності (ф №2 «Звіт про фінансові результати»);

б) формах статистичної звітності (ф №1-П (річна) «Звіт п-ва (об’єднання) по продукції», форма №8-ЗЕД (річна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів», ф №9-ЗЕД (річна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг»;

в) синтетичних облікових регістрах [відомість 16 (за розгорнутою журнально-ордерною формою обліку) або журнал-ордер 6 (за скороченою журнально-ордерною формою), або Головна книга (за меморіально-ордерною формою)];

г) первинних документах (договори на поставку продукції, торговельні угоди).

Першим етапом аналізу є вивчення структури реалізації продукції за експортними угодами. Треба враховувати значну кількість видів експортних угод, крім прямих експортних поставок продукції. Бартерні, консигнаційні, реекспортні угоди, договори на перероблення давальницької сировини також підлягають аналізу. Існує проблема приведення (перерахунку) різних валют конкретних експортних контрактів до єдиної базової валюти, за якою проводиться аналіз.

Якщо за базову валюту аналізу взято валюту вільно конвер­товану, то інфляційний чинник нівелюється, але допоміжні підрахунки значно ускладнюються.

Структурний аналіз обсягів реалізації продукції за експортними контрактами треба доповнити факторним аналізом за такою моделлю: , де Qекс — обсяг продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої за експортними контрактами; k — загальна кількість експортних контрактів за період; Kкл — кількість іноземних покупців (замовників, клієнтів) за відповідний період.

На другому етапі аналізу вивчається виконання експортних угод за номенклатурою та асортиментом продукції (товарів, робіт, послуг). Завданням аналізу є визначення впливу зміни структури та цін різних груп продукції (товарів, робіт, послуг) на загальний обсяг реалізації за експортними угодами.

Відхилення вартості запланованого обсягу експортних угод від фактичного визначається індексом вартості (Ipq): , де рп та рф — відповідно планові та фактичні ціни продукції, товарів;qп та qф — планова та фактична кількість реалізованої продукції, товарів.


9300385833337277.html
9300405385794487.html
    PR.RU™