Тема: Схема відміни маршрутів.

Заняття № 19

Мета: навчальна: ознайомити студентів з будовою, особливостями та принципом роботи схеми відміни маршрутів. Навчити студентів висловлюватися технічною мовою.

виховна: виховувати у студентів дисципліну, взаємоповагу, та інтерес до систем автоматики на залізничному транспорті, які вони вивчають.

розвиваюча: розвивати у студентів увагу, пам’ять, процеси мислення, логіку.

Тип заняття: лекція.

Тривалість: 90 хв.

Допоміжні матеріали та обладнання: підручник, проектор, ноутбук.

Хід заняття:

Етап заняття та його короткий зміст Орієнтовний час
І. Організаційний момент: - рапорт чергового; - перевірка присутніх на парі; 10-15 хв.
ІІ. Перевірка домашнього завдання: - Призначення та будова схеми 1М, 2М та З реле. - Робота схеми при встановленні маршруту прийому на 1 колію та автоматичному секційному розмиканні маршруту при прослідуванні поїзду. - Робота схеми при встановленні маневрового маршруту та автоматичному секційному розмиканні маршруту при прослідуванні поїзду.
ІІІ. Повідомлення нового матеріалу. Відміна маршрутів виконується з використанням наступних схем: - реле розмикання Р, що будується по плану станції (коло 16). В коло 16 послідовно вмикають реле Р, що встановлюються в блоках СП і УП; - відміняючих реле ОТ, що вмикається по окремих схемах і встановлюються в сигнальних блоках поїзних і маневрових світлофорів і вмикаються по схемі з окремими обмотками - сповіщувачів наближення ИП, що контролюють стан передмаршрутних ділянок і регулюють час витримки відміни маршруту; - комплектів витримки часу, виконаних у вигляді стабілітронних блоків витримки часу БВМШ (БВСШ). Кожен блок налаштовано на одну з витримок у відповідності з категорією маршруту і станом ділянки наближення. Встановлюють наступні витримки часу: - 5с – блок ОСБ ( при вільній ділянці наближення, витримка часу виключає відміну маршруту у випадку короткої рухомої одиниці і втрати шунта на 2-2,5с); - 60с – блок МСБ (при зайнятій ділянці перед світлофором і відміні маневрового маршруту); - 3хв – блок ПСБ (при зайнятій ділянці наближення і відміні поїзного маршруту). Крім відміни може використовуватись режим штучного розмикання з витримкою часу 3-4хв з використанням четвертого блока ИСБ. Поїзний маршрут прийому на колію ІП по світлофору Н відміняють натисканням спочатку групової кнопки відміни ОГК, а потім маршрутної кнопки Н. Від натискання кнопки ОГК і роботи реле групової відміни вимикається живлення схем маршрутного набору. Натисканням маршрутної кнопки Н вмикають реле НКН набираючої групи, яке, притягуючи якір, перемикає живлення сигнального реле до полюса ПГ, в якому нема живлення, і сигнальне реле вимикається та перекриває світлофор. Так як руху по маршруту не було, то в збудженому стані залишаються реле КС і Н. Через їх фронтові контакти в блоці ВД вмикається реле ОТ. В колі реле ОТ перевіряється: встановлений маршрут по даному світлофору (Н), вільність маршруту (КС), закритий стан світлофора (НС), вільність комплекту витримки часу і натискання групової кнопки відміни, наявність живлення МГОТ при вільній перед маршрутній ділянці або МПВ при зайнятій. Живлення МГОТ (МПВ) подається через тиловий контакт реле ГОТ (ПВ1). Вибір кола реле ГОТ чи ПВ1 для включення блоку витримки часу виконується контактом реле ИП. При вільній перед маршрутній ділянці для отримання витримки часу 5с вмикається реле ГОТ, при зайнятій – для витримки 3хв – реле ПВ1. Реле ГОТ вмикає блок витримки часу ОСБ, реле ПВ1 – блок ПСБ. З моменту розмикання тилових контактів реле ГОТ (ПВ1) виключається можливість вмикати реле ОТ в інших блоках і відміняти інші маршрути. Фронтовим контактом реле ГОТ (ПВ1) вмикається лампочка на табло відміни з вільної чи зайнятої перед маршрутної ділянки і горить рівним світлом, сигналізуючи про початок відміни маршруту. По закінченні витримки часу через вихід 33 ОСБ (ПСБ) вмикається і самоблокується реле ОВ (ПВ). На табло лампочка загорається мигаючим світлом, що витримка вже закінчилась, але маршрут ще не відмінився. Фронтовими контактами реле ОВ (ПВ) вмикається шина ПОВ (ППВ) в блоці ВД, від якої по 16 колу в блоках всіх задіяних секцій спрацьовують реле розмикання Р. Спрацьовуючи, кожне реле Р в своєму блоці обриває коло 11 реле КС, і фронтовими контактами замикає коло включення реле 1М і 2М. Після цього маршрут розмикається. Потім вимикається реле Н в блоці ВД і своїми контактами розмикає всі кола схеми виконавчої групи в даному маршруті. Лампочка відміни гасне. Відміну маршруту можна перервати, якщо буде відкрито світлофор повторним натисканням маршрутної кнопки Н. Маневровий маршрут відміняється аналогічно. Схема включення реле-сповіщувача ИП показана для світлофора М3. Реле ИП розміщено в блоці цього світлофора. З допомогою реле ИП фіксується стан перед маршрутної ділянки і, в залежності від цього, вибирається витримка часу. Реле ИП включено з роздільними обмотками. Обмотка 1-3 включена через фронтовий контакт повторювача колійного реле ділянки НАП, обмотка 2-4 – через фронтовий контакт сигнального реле С. При закритому світлофорі реле ИП ввімкнено, його вимкнення може відбутися тоді, коли відкриється світлофор і займеться ділянка НАП. Якщо світлофор відкритий, а ділянка НАП вільна, то реле ИП залишається ввімкненим і вмикає витримку 5 с. При відкритому світлофорі і зайнятій ділянці реле ИП вимикається і вмикає витримку 1 хв. Щоб реле ИП не могло ввімкнутись з моменту закриття світлофора при відміні маршруту, в коло обмотки 2-4 включено тиловий контакт реле Н, який залишається розімкненим до закінчення відміни маршруту. В коло обмотки 1-3 реле ИП включені тилові контакти реле ОТ і КС, чим виключається небезпека хибного спрацювання реле ИП при знаходженні состава на ділянці НАП і короткочасній втраті шунта під ним. Небезпека в даному випадку могла б призвести до ввімкнення меншої витримки часу. Реле ИП після закінчення відміни маршруту збуджується по обмотці 2-4 через тилові контакти реле С і Н. В колі обмотки 1-3 паралельно до контакта ОТ включено тиловий контакт реле КС. Це зроблено для того, щоб при русі поїзда по відкритому маневровому світлофору (реле ОТ ввімкнено) з моменту звільнення ділянки наближення реле ИП могло б ввімкнутися по колу, що проходить через фронтовий контакт реле НП і тиловий контакт реле КС.
ІV. Закріплення нового матеріалу: · відповіді на запитання, які виникли у студентів під час ознайомлення з новим матеріалом; · повторення основних пунктів, перевіряючи студентів на сприйняття нового матеріалу. 10-15 хв.
V. Аналіз роботи на уроці. Повідомлення домашнього завдання: 1) Вивчити матеріал за літературою Л.1 на ст.227-235. 2) Закріпити знання схем керування світлофорами. 3) Володіти технічною мовою. 10 хв.
Примітка: з метою оперативного закріплення нового матеріалу відповіді на запитання студенти отримують протягом викладання нового матеріалу, але в декілька етапів..

9302495657915958.html
9302558684583652.html
    PR.RU™