дискурс на дану тематикуНавчальна

· Ознайомити учнів з ключовими поняттями

· Ознайомлення з функціями та значенням у становленні особистості понять

Розвиваюча

· Розвинути в учнів вміння використовувати отримані на уроці знання по даній темі

Розвинути вольову сферу для ефективного саморозвитку , навчитися ефективно використовувати власного внутрішнього потенціалу , визначити межі «нормальної» самооцінки

Тип уроку:Урок формування навичок і вмінь.

Методи проведення уроку:

- Словесний (бесіда, пояснення, дискусія).

- Практичний (демонстрація додаткових матеріалів).

Засоби проведення :наочні посібники, технічні засоби навчання , робота цу групі

Цільова група:учні 8 класу.

Список літератури:

Хід уроку:

Вступна частина(10 хв.)

1.1 Привітання з учнями.

1.2 Представлення та знайомство з учнями.

1.3 Повідомлення теми лекції, створення в учнів позитивної установки на її вивчення.

1.4 Визначення основних питань лекції.

Основна частина(30 хв.)

1) Ознайомлення з поняттям самоефективність

2.1Вплив само ефективності на життєдіяльність індивіда

2)Ознайомлення з поняттям самооцінка

2.2Значення самооцінки у розвитку особистості

2.3 формула самооцінки

2.4 Дискусія із класом

Саморозвиток як шлях до самоудосконалення

дискурс на дану тематику

3. Підбиття підсумків уроку ( 5 хв.)

1. Вступна частина:

· Організаційна частина (3хв) – Доброго дня! Я студентка 4 курсу ЛНУ Франка, кафедри психології, сьогодні проводитиму у Вас урок із психології.

· Пояснення теми і завдань для учнів (3хв)– тема нашого заняття – «Саморозвиток.Самоефективність.Самооцінка.».

Отже, сьогодні нашим завданням буде:

1) Ознайомити вас з поняттями даної теми.

2) Розглянути ключові моменти

3) Навчитися застосовувати почуте у практичній діяльності

2. Основна частина:

2. Самоефективність

Самоефективность - положенні про те, що людина може навчитися кон­тролювати події, які впливають на її життя. Є три процеси, які входять компонентами в саморегулювання поведінки: процес са­моспостереження, самооцінки і самовідповіді.

Концепція самоефективності стосується уміння людей усвідомлювати свої здібності побудувати поведінку, яка відповідає специфічному завданню або ситуації. Самоефективність, або усвідомлена здатність справитись із специфічними ситуаціями, впливає на декілька аспектів психосоціального функціонування. Те, як людина оцінює власну ефективність, визначає для неї розширення або обмеження можливості вибору діяльності, зусиль, які їй доведеться докласти для подолання перешкод і фрустрацій, наполегливість, з якою вона буде вирішувати якесь завдання. Самооцінка ефективності впливає на форми поведінки, мотивацію, побудування поведінки і виникнення емоцій.Напроти, низька самоефективність, яка пов'язана з очікуванням краху, веде до невдач і, таким чином, знижує самоповагу. Бандура стверджує, що ті, хто вважає себе нездатним добитись успіху, має слабку мотивацію і не може побудувати поведінку. Напроти, люди, які вірять у свою здатність розв'язати проблему, ймовірно, будуть наполегливі в досягненні своєї мети, незважаючи на перешкоди.

2.1Вплив само ефективності на життєдіяльність індивіда

Людина - це не тільки продукт зовнішніх обставин, але й активний їх творець. До цього висновку соціальних біхевіористів спонукали факти, які свідчили про провідну роль у поведінці людини таких факторів, як оцінка можливих наслідків своїх дій, самооцінка, оцінка іншими, когнітивні процеси, тобто все те, що відкидалося класичним, радикальним біхевіоризмом. Саме тому дослідники само ефективності виявилися найбільш підготовленими до того, щоб виконати роль «прикладного гуманізму». На сьогодні вони лідирують в бурхливо прогресуючій галузі методів самоконтролю, саморегуляції і самопрограмування

Питання:

Як Ви вважаєте яку людину можна вважати само ефективною?

Якого стилю життя слід дотримуватися щоб стати самоефективним ?

2.2САМООЦІНКА

Самооці́нка, елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків; важливий регулятор поведінки. Самооцінка визначає взаємини людини з її оточенням, її критичність, вимогливість до себе, відношення до успіхів і невдач. Тим самим самооцінка впливає на ефективність діяльності людини і розвиток її особи. Самооцінка тісно пов'язана з рівнем намагань, цілей, які людина перед собою ставить. Адекватна самооцінка дозволяє людині правильно співвідносити свої сили із завданнями різної складності і з вимогами тих, що оточують. Неадекватна (завищена або занижена) самооцінка деформує внутрішній світ особи, спотворює її мотиваційна і емоційно-вольова сфери і тим самим перешкоджає гармонійному розвитку. жити дружно". "

2.3 Формування самооцінки

Від чого залежить самооцінка? Звичайно, на її формування певною мірою впливають думки, оцінки інших людей, деякі (досить хаотичні) психологічні знання, одержані людиною. Але визначальними в формуванні самооцінки є, по-перше, реальні успіхи, досягнення в діяльності людини. По-друге, самооцінку визначає рівень вимог, що їх людина висуває до себе. При цьому, якщо спробувати вивести формулу самооцінки, вона виглядатиме так:

.Самооцінка = успіх поділити на рівень домагання

Практичне завдання:

Зобразити на листку вертикальну лінію та позначити на ній де знаходиться ваша самооцінка

Інтерпретація:

Норма – середина , краще – вище середини зобразити , нижче середини – занижена самооцінка

Питання :

1.Які фактори впливають на самооцінку ?

2.Що робить самооцінку неадекватною ?

3.Яка на вашу думку у вас самооцінка ?

4. Підбиття підсумків

Отже , сьогодні на уроці ми розглянули три питання : самооцінка , саморозвиток , само ефективність .Ми навчилися визначати рівень адекватної самооцінки , визначили фактори що впливають на самооцінку , подискутували на цю тему .

Визначили поняття само ефективності та її вплив на продуктивність життя індивідума .

Визначили необхідність саморозвиватися та як саморозвиток впливає на становлення особистості .


9303563938566439.html
9303626311699784.html
    PR.RU™